Има една уникална формула за опазване на околната среда, която е известна като 4R на Английски език – в следващите редове ще опитаме да преведем фомулата на Български за да могат повече хора да се замислят и да я използват. Четерите R са: Refuse/Reduse/Reuse/Recycle. В превод:

  1. Refuse / Откажи – Винаги когато е възможно се опитай да се откажеш от изделия изработени от пластмаса или други трудно разградими материали като пластмасови сламки, прибори, торбички и други.

  2. Reduse/ Редуцирай – Използвайте повторно артикулите, когато можете, и избирайте продукти за многократна употреба пред такива за еднократна употреба – пример/ избягвайте да купувате кафе в пластмасови чашки като си носите термо или друга чаша за многократна употреба.

  3. Reuse / Използвай отново – стреми се да използваш многократно изделия, които замърсяват активно – пластмасови чаши, торбички и други.

  4. Recycle / Рециклирай – рециклирайте колкото е възможно повече – бутилки, мобилни телефони, касети с мастило и много други предмети могат да бъдат рециклирани.

Най-важния фактор в тази формула е човешкото самосъзнание и решимост. Споделете тази статия с колкото се може повече хора – така ще допринесете за глабалната осъзнатост за проблема със замърсяването.